Informatieplicht

Gegevens organisatie

Naam: Waregems Gitaarensemble Alegria
Juridisch statuut: vzw
Maatschappelijke zetel: Esdoornstraat 15,8790 Waregem
Emailadres: info@gitaarensemble-alegria.be
Omschrijving doelstelling: Gitaarensemble Alegria heeft tot doel het gitaarspelen in groepsverband mogelijk te maken, en te bevorderen.

Gegevens vrijwilliger

Naam vrijwilliger:
Adres:
Telefoonnummer:
Persoon en telefoonnummer te contacteren bij ongeval:
Omschrijving van het vrijwilligerswerk met eventuele vermelding van plaats en tijdstippen waarop het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd:

Verzekeringen

De vereniging heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. Verzekeringsmaatschappij: Verzekeringen Mercator nv Polisnummer: 7.192.191

De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten: ongevallenverzekering Verzekeringsmaatschappij: Verzekeringen Mercator nv Polisnummer:7.192.203

Omschrijving gedekt risico: objectieve burgerlijke aansprakelijkheid Verzekeringsmaatschappij: Verzekeringen Mercator nv Polisnummer: 7.192.552

Onkostenvergoeding

aankruisen wat van toepassing is
De organisatie betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger
De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van ...
De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Onkosten die terugbetaald worden zijn: ....
Andere wijze van terugbetaling onkosten: ...

Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.